این طرح توجیهی در 13 صفحه و در فرمت پی دی اف تهیه گردیده است.

شرح طرح توجیهی :
طرح حاضر عبارت است از احداث یک واحد خدمات رایانه ای،خدمات و تعمیر موبایل و همچنین خدمات برق صنعتی. عملیات اجرایی طرح شامل خرید تجهیزات فنی و لوازم اداری و رفاهی (به شرح جدول شماره 4 و 5 ) است كه با احتساب هزینه های مقدماتی و سرمایه در گردش مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز طرح بالغ بر 861240 هزار ریال سرمایه گذاری پیش بینی و برآورد شده است كه سرمایه گذاری مورد نیاز از محل تسهیلات بانكی و سرمایه شخصی اعضا تعاونی تامین خواهد شد. هزینه های جاری طرح بالغ بر 468911 هزار ریال به شرح جدول شماره 8 پیش بینی و برآورد شده است .درآمد سالیانه طرح از محل خدمات رایانه، خدمات تع میر و نگهداری انواع موبایل و همچنین خدمات برق صنعتی بالغ بر 750 میلیون ریال به شرح جدول شماره 13 پیش بینی شده است.

دانلود طرح توجیهی


سرای طرح توجیهی منبع : سرای طرح توجیهی |طرح توجیهی خدمات رایانه و تعمیر و نگهداری موبایل
برچسب ها : خدمات ,سرمایه ,توجیهی ,بینی ,بالغ ,ریال ,جدول شماره ,سرمایه گذاری ,هزار ریال ,مورد نیاز ,گذاری مورد